Gruppeterapi

Det giver tit rigtig god mening at få behandling i en gruppe.

I en gruppe er der plads til den enkelte – med fokus på det fælles. 

Gruppebehandling er billigere end individuel terapi. Og det er min erfaring, at mange bliver utrolig glade for – og får måske endnu mere ud af et gruppeforløb.

Hvad tales der om i gruppeforløb?

Når jeg afholder gruppeforløb, skal alle være med på, at vi ikke bruger ret meget tid på, at tale om det dårlige, smertefulde eller alt dét som ikke fungerer.

Det vigtige er jo, at du bliver klogere på hvad det vil sige, at være dig, tilegner dig bedre strategier, og bliver fortrolig med at bruge de nye redskaber.

På denne måde ser vi fremad. Vi tager fokus fra “alt det dårlige” – og retter det venligt hen på det nye, mere hensigtsmæssige.

Hvorfor gruppeterapi?

Gruppen bruges til at være fælles om at tilegne sig ny forståelse, lave øvelser og træne redskaber. Du har mulighed for at dele dine erfaringer og inspirere andre i gruppen. Ofte kan det virke stærkt og berigende at møde ligestillede og opleve den fælles fremgang.

Det psykoterapeutiske indhold er det sammen individuelt som i en gruppe – men de fleste er enige om, at de får meget mere med sig fra et gruppebehandlingsforløb.

Aktuelt set er åbent for tilmeldinger til følgende gruppetilbud:

  • grokraft – en bred terapigruppe for 16-21 årige
  • angstgruppen – en specifik gruppebehandling for 16-21 årige
  • Naturterapi – Psykologerne i naturen inviterer voksne til nærværsterapi

Du kan læse mere om hver af terapigrupperne her nedenfor.

Gruppebehandling for unge 16-21 årige

Forsamtale

Før du kan blive optaget på et af gruppeforløbene, skal du have en forsamtale på en times tid.

På den måde kan jeg lære dig lidt bedre at kende, og finde det bedste tilbud til dig på baggrund af dét som du aktuelt set kæmper med.

Er du medlem af Sygesikringen danmark – kan du også få tilskud fra “Sygesikringen danmark”.

Jeg skal vide, at du er medlem, og at du falder ind under en af deres 11 kriterier. Hvorvidt du opfylder en af deres 11 kriterier, kan vi se på til forsamtalen. Og er du under 24 år, kan du herefter få tilbagebetalt 450,- kr efter din forsamtale.

Du kan læse mere om reglerne og om deres 11 kriterier : https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp 

gruppe-af-kopper-på-en-bakke-ude-i-haven

Grokraft

Udviklingsgruppe for 16-21 årige

Få redskaber til at udvikle mental sundhed & øge psykisk trivsel.

Gruppeterapeutisk forløb med nye temaer hver gang, der giver næring til vækst.

PRIS: 4800 kr for 16 timer

TID: torsdage kl 16.00-18.00

Vi mødes 8 gange i 2 timer

Starter op når der er max 8 deltagere.

Angstgruppen

Gruppebehandling for unge 16-21 årige, der lider af angst.

Start på et liv, der er mindre styret af angsten og mere af dig selv.

PRIS: 3995 kr for 10 timer

TID: tirsdage kl 16.00-18.00

Vi mødes 5 gange i 2 timer

Starter op, når der er max 5 deltagere.

(+ mulighed for flere forløb efter behov)

Aktuel gruppeterapi for voksne

Naturterapi

Psykologerne i naturen inviterer dig med til nærværsterapi ude i naturen.

Fokus er på VÆREN fremfor på TALEN.

Du skal ikke fortælle noget privat – bare nyde at være en del af gruppen, opleve nærværet i naturen og med dig selv.

Du får de bedste naturterapeutiske redskaber til at styrke nærvær via dine sanser.

Kom med til gruppeterapi en enkelt gang eller flere – du bestemmer.

PRIS: 995 kr for 2 timer