Terapeutiske metoder

Mine metoder er særlig udvalgt til hurtigt og effektivt at kunne hjælpe dig videre.

Jeg laver terapi, underviser og giver supervision ud fra disse metoder.

  • Acceptance and Commitment Therapy, ACT 
  • Compassion fokuseret terapi
  • Traume- & Eksponeringsterapi
  • Mindfulness
  • Terapi i naturen

Acceptance and Commitment Therapy, ACT

ACT er udviklet til, at du kan opnå øget egenstyrring, så du mere bevidst kan gøre mere af det som fungere godt for dig – og mindre af dét, der ikke virker for dig.

ACT er en videreudvikling af den klassiske kognitive adfærdsmetode.

ACT er en gennemprøvet, korttidsfokuseret og effektiv psykologisk metode.

I terapien vil du blive klogere på egne mønstre og værdier samt hvordan du bedre kan håndtere negative tanker og ubehagelige følelser – og bruge din tid på det meningsfulde i tilværelsen.