Supervision

Supervision i trygge rammer

hos psykologen på landet

Som supervisor er jeg særlig optaget af, at vores mentale arbejdsliv også bliver bæredygtigt – så du kan opretholde din arbejdsglæde, dit professionelt virke og få et arbejdsliv hvor du trives.

Supervision til psykologer

Mit faglige perspektiv er kognitivt adfærdsterapeutisk – med fokus på ACT kombineret med Compassion Fokuseret terapi og mindfulness. Foruden adfærdsterapeutiske handlemuligheder, gives gerne supervision både på egen-terapeutiske overvejelser, hvor vi ofte bevæger os ind omkring hvilke aftryk klienterne efterlader i os og på hvilke måder vi kan håndtere disse. Det er muligt at få specifik supervision på gruppedynamikker, eller på diagnostisk afklarende udredning, men ej på neuropsykiatrisk udredning. 

Psykolognævnet har godkendt fjernsupervision – læs mere: https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet/autorisation-som-psykolog/hvordan-bliver-man-autoriseret-psykolog/uddannelsens-indhold/supervision-1/fjernsupervision

Erfaringer med supervision til monofaglige kollegaer i psykiatrien, supervisor for psykologer tilhørende andre klinikker i psykiatrien samt ekstern supervisor rettet mod autorisationen. 

Supervisionsgruppe rettet mod autorisationen

Mulighed for at deltagelse i en supervisionsgruppe for 2 psykologer mhp opnåelse af autorisation. Hvis du er interesseret, men mangler anden supervisand – så har jeg tit en anden interesset psykolog stående på venteliste til opstart af supervisionsgruppen rettet mod autorisationen. Er du nysgerrig, kan du altid kontakte mig, så vi kan se om vi kan lave et godt match.

Andre synes…

***

Jeg har været i et eksternt supervisionsforløb hos Karina, og vil give hende de aller bedste anbefalinger. Karina er varm, rummelig, nærværende, og ekstremt dygtig. Jeg har udviklet mig rigtig meget, både fagligt og personligt. Har kun godt at sige om forløbet, stedet og Karina! Eva Storaa, psykolog

Supervision til tværfaglige teams

Jeg har bred erfaring som gruppesupervisor. Har varetaget supervision på en psykiatrisk afdeling med sygeplejersker, SOSU’er og overlæge samt for kommunaltansatte i et par socialpsykologiske teams, der havde de mest udsatte borgere som målgruppe. Foruden en efteruddannelse som supervisor for andre faggrupper, modtager jeg jævnligt selv supervison af den amerikanske ACT specialist Robyn Walser.

Form & indhold i supervisionen

Indholdet for supervisionen – hvad leder og gruppen ønsker at få ud af gruppesupervisionen – aftales på forhånd. Dermed er alle enige om hvorfor vi samles, og kan direkte komme igang med arbejdet. Som supervisor sætter jeg en ære i at holde rammerne, guide gruppen og rette fokus ind på reflektion over egen indsats samt hvad det gør ved os.

Ofte er der fokus på kompetanceudvikling ud fra cases samt trivsel i teamet med stressforebyggelse og arbejdstilfredshed.

Det er muligt at tilrettelægge formen på gruppesupervision efter behov. Tit foretrækkes den faste struktur med casesupervision samt det reflekterende team samt med en “bagkant”, hvis gruppen er større end 6-8 personer.

Det kan nogle gange være hensigtsmæssigt at prioritere et lidt mere uformelt format, hvis der ind i mellem skal gives plads til det aktuelle som rører sig i gruppen. Dog er det afgørende for mig som supervisor, at der er en rød tråd mellem grunden til jeg er hos gruppen, og gruppens forestillinger om hvad vi skal beskæftige os med. Derfor gør jeg en del ud af forarbejdet – herunder samtale med ledelsen og entydig forventningsafsteming med de enkelte deltagere.

Kernen i supervision

Som supervisor er det afgørende, at tage vare på de enkelte deltagere samt på hele gruppen som en helhed. Dette betyder i praksis, at den enkelte i gruppen skal føle sig tryg og gives plads i supervisionen – supervision i trygge rammer. Alle i teamet skal kunne fungere som en enhed. Derfor er det vigtigt med ens værdisæt og at hver enkelt udføre deres arbejdsfunktioner i overensstemmelse hermed.

Kerne i supervision er at sætte reflektion i højsædet. At kunne krydre med mulighed for lærling og styrke fastholdelse i at udføre funktioner efter værdier og føre handling ud i virkeligheden. Det er ikke tilstrækkeligt at blot tale om tingene – det afgørende er, at kunne omsætte teori til handling – så indsatsen kan forbedres, fagligheden øges og arbejdsglæden styrkes.

Interesseret i at vide mere?

Er du som leder interesseret i en uddybende samtale? Skriv til mig på kontakt@psykologenpaalandet.dk – og lad os tales nærmere ved om Jeres behov.