Terapi & supervision

Jeg tilbyder individuel terapi, gruppebehandling og supervision til andre psykologer og andre faggrupper.

Du har mulighed for at være udenfor eller indenfor.

Jeg anvender de samme evidensbaserede metoder uanset om vi er ude- eller indendørs.

Individuel terapi

Når du oplever angst, krise eller når negativ tænkning fylder for meget – så er det hjælpsomt med en professionel samtale.

Terapien vil tage udgangspunkt i din aktualitet, hvor du befinder dig i livet – og bruge knap så meget tid på din livshistorie.

Jeg er passioneret for, at hjælpe dig videre med det liv du ønsker – med fokus på kvalitet og ordentlighed. 

Ud fra et videnskabeligt fundament, har jeg fokus på dig.

Jeg er optaget af, at finde de bedste redskaber til dig. Støtte op om dine udviklingsprocesser – så du kan leve mere af dét liv, der er meningsfyldt for dig.

I samtalen med mig, bliver du klogere på tankehåndtering og på hvilke måder, du konkret får det meningsfulde til at fylde mere i din tilværelse.

 • Terapi til unge og voksne
 • Korte og fokuserede forløb
 • Du kan få tilbudt en tid indenfor få hverdage
 • Lægehenvisning kan desværre ikke bruges hos mig

Jeg har haft et forløb hos Karina, hvor jeg har følt mig mødt i min situation.

De naturlige omgivelser, som samtalerne foregik i, dannede en meget tryg ramme.

Karina har vist stor forståelse og omsorg. Men jeg havde også brug for velmenende skub og hun stillede spørgsmål, som udfordrede mig og viste mig i retningen af en bedre vej i mit liv, som jeg nu kan tage små, men modige og sikre skridt ned ad.

Hun har også givet mig redskaber såsom “hjernepauser”, vejrtrækningsøvelser og mindfullness til at komme mere i balance, fysisk såvel som mentalt. Jeg bruger redskaberne, hvis ikke dagligt, så hver anden dag.

Det har givet mig en større ro og et bedre overblik i min hverdag.

Det er det bedste jeg har gjort for mig selv i meget, meget lang tid.

Karina får mine aller varmeste anbefalinger.

Tidligere klient, 38 år

Gruppeterapi

Det giver tit rigtig god mening at få behandling i en gruppe.

I en gruppe er der plads til den enkelte – med fokus på det fælles. 

Gruppebehandling er billigere end individuel terapi. Og det er min erfaring, at mange bliver utrolig glade for – og får måske endnu mere ud af et gruppeforløb.

Hvad tales der om i gruppeforløb?

Når jeg afholder gruppeforløb, skal alle være med på, at vi ikke bruger ret meget tid på, at tale om det dårlige, smertefulde eller alt dét som ikke fungerer.

Det vigtige er jo, at du bliver klogere på hvad det vil sige, at være dig, tilegner dig bedre strategier, og bliver fortrolig med at bruge de nye redskaber.

På denne måde ser vi fremad. Vi tager fokus fra “alt det dårlige” – og retter det venligt hen på det nye, mere hensigtsmæssige.

Hvorfor gruppeterapi?

Gruppen bruges til at være fælles om at tilegne sig ny forståelse, lave øvelser og træne redskaber. Du har mulighed for at dele dine erfaringer og inspirere andre i gruppen. Ofte kan det virke stærkt og berigende at møde ligestillede og opleve den fælles fremgang.

Det psykoterapeutiske indhold er det sammen individuelt som i en gruppe – men de fleste er enige om, at de får meget mere med sig fra et gruppebehandlingsforløb.

Aktuelt set er åbent for tilmeldinger til følgende gruppetilbud:

 • grokraft – en bred terapigruppe for 16-21 årige
 • angstgruppen- en specifik gruppebehandling for 16-21 årige
 • Ud i naturen – Psykologerne i naturen inviterer voksne til nærværsterapi

Du kan læse mere om hver af terapigrupperne her nedenfor.

Gruppebehandling for unge 16-21 årige

Forsamtale

Før du kan blive optaget på et af gruppeforløbene, skal du have en forsamtale på en times tid.

På den måde kan jeg lære dig lidt bedre at kende, og finde det bedste tilbud til dig på baggrund af dét som du aktuelt set kæmper med.

Er du medlem af Sygesikringen danmark – kan du og så få tilskud fra “Sygesikringen danmark”.

Jeg skal vide, at du er medlem, og at du falder ind under en af deres 11 kriterier. Hvorvidt du opfylder en af deres 11 kriterier, kan vi se på til forsamtalen. Og er du under 24 år, kan du herefter få tilbagebetalt 450,- kr efter din forsamtale.

Du kan læse mere om reglerne og om deres 11 kriterier : https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp 

grokraft

Udviklingsgruppe for 16-21 årige

Få redskaber til at udvikle mental sundhed & øge psykisk trivsel.

Gruppeterapeutisk forløb med nye temaer hver gang, der giver næring til vækst.

PRIS: 4800 kr for 16 timer

TID: torsdage kl 16.00-18.00

Vi mødes 8 gange i 2 timer

Starter op når der er max 8 deltagere.

angstgruppen

Gruppebehandling for unge 16-21 årige, der lider af angst.

Start på et liv, der er mindre styret af angsten og mere af dig selv.

PRIS: 3995 kr for 10 timer

TID: tirsdage kl 16.00-18.00

Vi mødes 5 gange i 2 timer

Starter op, når der er max 5 deltagere.

(+ mulighed for flere forløb efter behov)

Aktuel gruppeterapi for voksne

Ud i naturen

Psykologerne i naturen inviterer dig med til nærværsterapi ude i naturen.

Fokus er på VÆREN fremfor på TALEN.

Du skal ikke fortælle noget privat – bare nyde at være en del af gruppen, opleve nærværet i naturen og med dig selv.

Du får de bedste naturterapeutiske redskaber til at styrke nærvær via dine sanser.

Kom med til gruppeterapi en enkelt gang eller flere – du bestemmer.

PRIS: 995 kr for 2 timer

Supervison

Som erfaren autoriseret psykolog laver jeg supervision til tværfaglige teams i kommunalt regi samt tilbyder 2 gange årligt et 40 timers eksternt supervisionsforløb for 2 psykologer.

Er desuden supervisor for flere psykologer, der er interesseret i ACT og kombinationen af ude-og indeterapi.

Terapeutiske metoder

Mine metoder er særlig udvalgt til hurtigt og effektivt at kunne hjælpe dig videre.

Jeg laver terapi, underviser og giver supervision ud fra disse metoder.

 • Acceptance and Commitment Therapy, ACT 
 • Compassion foukseret terapi
 • Traume- & Eksponeringsterapi
 • Mindfulness
 • Terapi i naturen

Acceptance and Commitment Therapy, ACT

ACT er udviklet til, at du kan opnå øget egenstyrring, så du mere bevidst kan gøre mere af det som fungere godt for dig – og mindre af dét, der ikke virker for dig.

ACT er en videreudvikling af den klassiske kognitive adfærdsmetode.

ACT er en gennemprøvet, korttidsfokuseret og effektiv psykologisk metode.

I terapien vil du blive klogere på egne mønstre og værdier samt hvordan du bedre kan håndtere negative tanker og ubehagelige følelser – og bruge din tid på det meningsfulde i tilværelsen. 

Du må altid kontakte mig med henblik på at høre nærmere – inden du bestiller en tid hos mig.

Tag første skridt mod du kan få det bedre.