Værdier & vision

Mine essentielle værdier som autoriseret og selvstændig psykolog er:

Ordentlighed og høj faglighed

 • Være autentisk og selv gå vejen. Jeg arbejder på tilsvarende måder med mig selv, som jeg arbejder med klienter/supervisander. Dermed er jeg ikke blot en som taler om om værdier, accept og udviklingsprocesser – jeg er selv i gang!
 • Du kan stole på min tavshedspligt. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, samt autoriseret af Psykolognævnet, og alle psykologer er omfattet af lovbestemt tavshedspligt fra Socialministeriet. Min tavshedspligt er grundlæggende for mig og mit virke.
 • Nærer min faglighed gennem kompetent efteruddannelse, supervision samt sparring med andre dygtige psykologer.
 • Kende egen formåen – egne kompetencer og hvornår jeg kan komme til kort. Det drejer sig ikke blot om, at vide hvornår jeg skal indhente yderligere viden, men også hvornår en klient kan være bedre hjulpet andetssteds. Eksempelvis kan det for enkelte være fornuftigt, at blive grundigt udredt i psykiatrien.

En anerkendende og respektfuld tilgang

 • Aldrig presse på, og have respekt for den enkelte – vel vidende at ingens vej er den samme.
 • At du oplever, at jeg kan rumme dig præcist som du er – lige der hvor du er, med alt hvad der foregår. Jeg tør opleve vanskelige følelser og være tilstede sammen med dig.
 • At have modet til at være mig selv, vise min egen “ikke-perfekthed” og gå frem som et godt eksempel.
 • Fokus på egenomsorg og compassion i et bæredygtigt perspektiv – alt det der skal til, for at “passe godt på mig selv”.
 • Når dyrene deltager i sessionen, tager jeg også ansvar for deres velbefindende og sørger for, at de trives med at deltage på deres egne præmisser.

Centralt i den terapeutiske proces

 • At du går med en solid oplevelse af hvordan du bedst kommer videre. Jeg tilstræber mig på at være klar og tydeligt, så du føler dig støttet og får de bedste redskaber til at hjælpe dig selv videre.
 • Jeg er bevidst om, at min opgave er at facilitere muligheder for udvikling – skabe de rammer, der er nødvendige for forandring og vækst. Selve udviklingsarbejdet og dens resultater tilhører udelukkende dig selv.
 • Være medvirkende til at du i højere grad bliver ”herre i eget hus”, og højne bevidstheden om egenstyrring – at vi kan vælge at styre i dén retning, som vi ønsker at bevæge os i.   
 • Rette opmærksomheden på venlighed og større omsorg overfor os selv.
 • Og at vi handler herud fra – da det er via ny adfærd, der kan skabes forvandling.