Individuel supervision

Jeg elsker at give supervision – og gør meget for at give dig dét, som du har behov for at blive en endnu bedre psykolog og klinisk behandler.

Foruden casesupervision, kan vi studere udredning og gerne nørde dybere inden for 3. bølge i kognitiv adfærdsterapi, mindfulness og compassion fokuseret terapi.

I den inviduelle supervision har jeg fokus på dig og dine udviklingsprocesser som professionel og person.

Vores egne reaktioner på oplevelser i vores kliniske arbejde har afgørende betydning for vores arbejdsglæde og trivsel.

Som psykolog og supervisor bestræber jeg mig på at være autentisk, nærværende og

Mange vælger at kommer ud til mig herude på gården for også at have mulighed for at afprøve naturterapi og undersøge kombinationsmuligheder i deres eget virke.

Online supervision

Bor du længere væk eller er det mere praktisk at kunne mødes online, kan vi sagtens finde ud af det.

Jeg har et sikkert chat-rum, og vil sende dit et enkelt link få minutter inden den aftalte tid.

Psykolognævnet har godkendt fjernsupervision rettet mod autorisationen:

  • Op til 80 timer af de i alt 160 timers supervision, som en ansøger skal have modtaget, kan udgøres af fjernsupervision/teknologiunderstøttede supervisionstimer
  • Et fjernsupervisionsforløb forudsætter ikke længere, at der forudgående er modtaget et antal supervisionstimer, hvor supervisor og supervisand har været fysisk til stede i samme rum

https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet