Dit mentale helbred (9): Hvorfor mistrives de unge?

”Hvordan står det til med skolebørn og unges psykiske trivsel?

Foruroligende dårligt. Vi er øjenvidner til en kraftig stigning i mistrivsel.

Ifølge undersøgelsen ”Børn og unge i Danmark – velfærd og trivsel 2019” har udviklingen i psykisk mistrivsel været stigende mellem 2009-2017. F.eks. har knaps halvdelen af alle 19-årige piger modtaget psykologhjælp, og hele 36 procent af de unge er diagnosticeret med en psykisk lidelse. Dvs. at det ikke er en almindelig ”jeg har det skidt”-tilstand.” 

Citat fra kronikken Væk fra præstationspres og mistrivsel i skolen v/ Annemette Bondo Lind og Dion Sommer, Politiken den 20. juni 2021

9. klumme om “Dit mentale Helbred”

Som psykolog i Odder og omegn er det et privilegium, at få lov til at skrive i vores lokale Odder Avis. Jeg er passioneret for, at dele min viden om psykologi – og håber på, at du kan bruge noget af det, som jeg skriver om.

Dette er mit 9. indlæg til klummen om “Dit mentale Helbred”.

Nedenstående artikel blev bragt i Odder Avis d. 22. November 2023.

“Hvorfor mistrives og har unge mennesker det så svært?”

Jeg bliver ofte spurgt “Hvorfor mistrives og har unge mennesker det så svært?”

Der er mange forskellige faktorer, som spiller ind.

Forskellige opvækstbetingelser, kulturelle strømninger og vores biologiske krops udviklingsmuligheder. 

Med andre ord, så bliver din hjerne påvirket af alt dét, som er i dit ydre og indre miljø.

Derfor er det svært give et fyldestgørende svar på dette komplekse spørgsmål.

Der skal handling til

Som klinisk psykolog og adfærdsterapeut er jeg optaget af den handlingsorienterede indsats. 

For at forandre dét, som ikke fungere – skal vi gøre noget anderledes.

At vi ser på, hvad vi kan gøre for at hjælpe og øge de unges trivsel og mentale sundhed.

Det må ligge os alle meget på sinde, at de kommende generationer trives og får god grobund for at udvikle menneskeligheden i en sund og meningsfuld retning.

Tænk hvis vi kunne…

Tænk hvis vi kunne styrke deres mentale balance? Give dem noget viden og vise dem hvordan de konkret kan hjælpe dem selv. Så kunne de stå stærkere og blive mere sikre på, hvad det vil sige at være menneske…

Så tillad mig en omformulering af spørgsmålet : “Hvilke færdigheder syntes den unge generation at være utrænede i?”

Hvad kan vi gøre og hvilken indsats vil kunne guide de unge i en mere hensigtsmæssig retning? Og vel at vide, ikke en retning som vi synes om, fordi den er velkendt og giver god mening for os. Næ nej – hver generation skal selv have lov til at finde deres retning, som giver mening i den tid som omgiver dem. 

Unge har brug for redskaber

I min praksis har jeg mødt en del unge, som har haft brug for nye redskaber til at gribe deres liv anderledes an. Eksempelvis hvordan man håndtere belastende tanker og ubehagelige følelser, styrker sit selvværd og passer på sin hjerne, så den ikke bliver overstimuleret. 

Så hvordan hjælper vi bedst de unge videre? 

Kan du huske, da du selv var teenager, hvor vigtigt det var for dig, at være sammen med dine venner? Ens jævnaldrene var bare meget bedre end de strenge og uforstående voksne…  

Unge trives sammen med unge. Det er helt naturligt og vigtigt. Størstedelen af unge har netop behov for at spejle sig i andre jævnaldrende når de udvikler sig. 

Derfor giver det også god mening, at unge deltager i gruppeterapi, når de vil blive klogere på dem selv og skabe solide forandringer i deres tilværelse.

Gruppeterapi til unge

Når jeg arbejder med gruppeterapi, minder det måske mere om workshops. Der er mindre fokus på alt dét, som ikke virker – og mere fokus på at lære dét, der kan hjælpe dig videre. 

Du deltager aktivt om at lære noget nyt – og har plads til at dele dine erfaringer og inspireres af de andre på holdet. 

På denne måde åbnes op for tilegnelse af nye færdigheder. Og “Learning by doing” bliver det centrale i mine grupper.

Derfor kan det være særlig godt, at lave terapi i et fællesskab – afprøve, støtte og inspirere, da det jo tit er det sværeste; at indlære de nye vaner. 

Efterskrift om “Hvorfor mistrives de unge?”

Dette indlæg i klummen om Dit mentale Helbred, er blot mit beskedne bud på at forstå og se løsningsorienteret på unges psykiske mistrivsel.

Når jeg spørger mig selv hvorfor mistrives – så har jeg altid i baghovedet, at selvom årsagssammenhænge er spændende, så må det være den terapeutiske indsats, som er den vigtigste. Altså hvordan kan jeg hjælpe nogen videre og hvad skal der til for at stimulere de relevante processer?