Traume

Traumebehandlingen går kort sagt ud på, at du forholder dig til, og sætte ord på det traumatiske, som du har oplevet.

Terapien går ud på, at din hjerne og dit sind skal hjælpes til at få sat det traumatiske erindrede materiale på plads. Der anvendes særlig samtaleteknik.

Traume eller PTSD?

Jeg bruger ofte termen “traume”, da det ikke er alle med en traumatisk oplevelse, der har fået en PTSD- diagnose. PTSD er forkortelse af Post Traumatisk Stress Disorder, og er en specifik diagnose i ICD-10.

Hjælper det at tale om det??

Selve behandling af et oplevet traume eller PTSD er noget ganske andet, end at blot fortælle om hvad der skete. Derfor oplever mange traumatiserede, at det ikke har hjulpet dem, at snakke om det – de har brug for en professionel samtale til at få tingene sat ordentligt på plads.

Jeg forstår så udemærket, at det lyder ikke rart, at skulle forholde sig til det traumatiske. I sagens natur opleves det jo netop som voldsomt ubehageligt. Men det kan være nødvendigt, at skulle gøre præcist dét i en psykologisk behandling.

Det er min erfaring, at langt de fleste bliver positivt overraskede over behandlingen.

Katastrofetanker

Nogle kan forestille sig, at det vil blive ekstremt hårdt at gå i traumebehandling. Nogle kan være bange for at de “går i stykker “, at de ikke kan stoppe med at græde igen eller at det traumatiske bliver forværret. Dette er heldigvis kun katastrofetanker!

Alle vil opleve katastrofetanker.

Katastrofetanker vil typisk være hyppige hos mennesker med traumer.

De negative tanker vil derfor være et væsentlig element, som du lærer at arbejde med i terapien, så du ikke bliver overmandet af de negative tanker og forestillinger.

Går du motiveret ind til behandlingen, med et ønske om, at “NU skal det være” – så er det min erfaring, at du ret hurtigt oplever bedring – uden at det var så slemt, som man kunne forestille sig. Jeg kan selvfølgelig dog ikke garantere, at alle vil opleve det sådan.

Ude-terapi i behandling af trauma/PTSD

Langt de fleste mennesker har gavn af at komme ud i naturen – også mennesker med PTSD.

Naturen kan på flere måder have en beroligende indvirkning på størstedelen af os.

Derfor kan det være særlig godt at lave traumebehandling udenfor.

Jeg er specialiseret i at lave terapi udendørs i den friske luft. Du kan læse mere om naturbaseret terapi, haveterapi og walk-and-talk – når jeg igen får lagt mine blogindlæg herind.

Der er mere frit udenfor, luften er friskere og vi kan bevæge os rundt i de naturlige omgivelser.

Når du er udenfor, kan du måske opleve at dit nervesystem er mindre opfarende.

Når nervesystemet er beroliget, kan terapien måske blive lidt nemmere for dig.

Formålet med traumeterapi

Vi kan ikke fjerne hvad der er sket.

Formålet er, at få sat erindringerne ind på plads (sammen dine andre hukommelsesspor), og få dit alarmniveau mere normaliseret.

Traumebehandling går ud på, at din hjerne og dit sind skal hjælpes til at få sat det traumatiske erindrede på plads. Herefter vil flash backs begynde at aftage, dit kropslige alarmberedskab vil at køle ned, så du kommer mere i balance. Og du kan begynde at forholde dig anderledes til hændelsen. Den bliver en del af dig, en integreret del af din livshistorie – så du komme videre.

Formålet med traumeterapien er således ikke at fjerne det oplevede – det kan vi ikke gøre.

Vi kan derimod arbejde på at integrere det oplevede – uden at dit nervesystem går i alarm.

På denne måde kan du igen blive “herre i eget hus”, og blive mere fri til at gøre hvad du gerne vil.

Mine erfaringer med traumebehandling

Før jeg blev privatpraktiserende med “Psykologen på Landet”, arbejdede jeg blandt andet knap 4 år i psykiatrien. Her arbejdede jeg også med udredning af og behandling af PTSD.

Jeg er derfor trænet i den særlige samtaleteknik, der har vist god effekt i traumebehandling. Og er naturligvis efteruddannet i specifikke terapeutiske metoder til at behandle traumer og PTSD.

Du må altid kontakte mig med henblik på at høre nærmere – inden du bestiller en tid hos mig.

Tag første skridt mod du kan få det bedre.