Profil & værdier

profil foto, Karina Thomsen, ser lige ud.

Jeg er født i 1973 og blev psykologkandidat i 2007 fra Århus Universitet.

Jeg blev psykolog, fordi jeg ville være med til at gøre en forskel. På min egen måde bidrage til at gøre verden til et lidt bedre sted at være – det tror, jeg de fleste gerne vil gøre. 

Min kerne som psykolog

Det er afgørende, at jeg ikke blot “lægger ører til” eller er en at ” læsses af på”. Før jeg oplever at gøre en forskel, skal der foregå væsentlig forandring.

Jeg er hverken spirituel eller religiøs, anvender derimod videnskabelige metoder og er påpasselig med at have empirisk belæg for mit virke som psykolog. 

Før universitetet har jeg arbejdet forskellige steder, bla. som: kassedame i et supermarked, som børneansvarlig på et krisecenter for voldsramte kvinder, som pædagogmedhjælper på en byggelegeplads for 0-14 årige børn, som plejer for svært udviklingshæmmede og som privat handicaphjælper. Jeg har derfor en bred erfaring med ufaglært omsorgsarbejde inden jeg startede på psykologstudiet på universitetet.

Min supervisor Robyn Walser.

Her er jeg med min egen fantastiske supervisor, da hun var i Danmark for at lave en workshop med metoden acceptance and commitment therapy, ACT.

Dr. Robyn Walser, Ph.D. fra Californien. Robyn er en af verdens bedste – har skrevet mange bøger om ACT, er tilknyttet som professor ved University of California, Berkeley – og er fantastisk person samt eminent klinisk psykolog og underviser.

Jeg føler mig heldig, at have hende i mit liv.

Jeg er passioneret for at dele viden om den menneskelige psyke, træne i at afdække tænke- og handlemønstre samt støtte op om udviklingsprocesser.

Profil & Værdier : mit grundlag

Jeg har valgt, at dygtiggøre mig specifikt inden for den psykologiske metode, acceptance and commitment therapy – forkortes ACT.

I ACT arbejdes med måder at være i verden på. Jeg kalder det ofte ”udvikling” frem for terapi eller behandling, da ACT i bund og grund ikke handler om at fjerne noget, men derimod har fokus på at styrke og øge egenstyrring, venlighed over for sig selv samt meningsfuldheden og derigennem livsglæden. Jeg bestræber selv på at efterleve dens væsentlige principper, og trives i min selvstændige praksis med kvalitet og ordentlighed i højsædet.

Jeg valgte i 2017 at genåbne min psykologpraksis. Som psykolog i Odder og som tilflytter i kommunen var det hele nyt. Jeg startede fra bunden og har egenhændigt skabt mit nuværende arbejdsliv – med støtte fra en masse dejlige mennesker.

Og arbejdslivet som min egen chef med mange faglige udviklingsmuligheder, har jeg bestemt ikke fortrudt.

Jeg sætter en ære i, at tilbyde mine klienter og supervisander det bedste jeg kan. Derfor går man også herfra med oplevelsen af, at man får noget med sig.

Mine essentielle værdier som autoriseret og selvstændig psykolog er:

Ordentlighed og høj faglighed

 • Nærer min faglighed gennem kompetent efteruddannelse, supervision samt sparring med andre dygtige psykologer.
 • Kende egen formåen – egne kompetencer og hvornår jeg kan komme til kort. Det drejer sig ikke blot om, at vide hvornår jeg skal indhente yderligere viden, men også hvornår en klient kan være bedre hjulpet andetssteds. Eksempelvis kan det for enkelte være fornuftigt, at blive ordentlig udredt via psykiatrien.
 • Være en rollemodel, der ikke blot ”prædiker” om værdier, accept og udviklingsprocesser, og som selv går vejen.
 • Du kan stole på min tavshedspligt. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening, samt autoriseret af Psykolognævnet, og alle psykologer er omfattet af lovbestemt tavshedspligt fra Socialministeriet. Min tavshedspligt er grundlæggende for mig og mit virke.

En anerkendende og respektfuld tilgang

 • Aldrig presse på, og have respekt for den enkelte – vel vidende at ingens vej er den samme.
 • At du oplever, at jeg kan rumme dig præcist som du er – lige der hvor du er, med alt hvad der foregår. Jeg tør opleve vanskelige følelser og være tilstede hos dig.
 • At have modet til at være mig selv, vise min egen “ikke-perfekthed” og gå frem som et godt eksempel.
 • Bæredygtighed – alt det der skal til, for at “passe godt på mig selv”.

Centralt i den terapeutiske proces

 • Jeg er bevidst om, at min opgave er at facilitere muligheder for udvikling – skabe de rammer, der er nødvendige for forandring og vækst. Selve udviklingsarbejdet og dens resultater tilhører udelukkende dig selv.
 • Være medvirkende til at du i højere grad bliver ”herre i eget hus”, og højne bevidstheden om egenstyrring – at vi kan vælge at styre i dén retning, som vi ønsker at bevæge os i.   
 • Rette opmærksomheden på venlighed og større omsorg overfor os selv. Og at vi handler herud fra.
 • Det er via handling – der kan skabes forvandling.