CSR og GPDR hos Psykologen på Landet

Psykoterapi i det grønne & ansvarlighed

Jeg har oprettet denne Corporate Social Responsibility, CSR-side, hvor du kan læse om, hvad jeg gør af diverse tiltag for social ansvarlighed, miljøet og for at støtte op omkring FN’s verdensmål.

Som inspiration lader jeg mig inspirerer af : https://www.ds.dk/da/om-standarder/ledelsesstandarder/iso-26000-csr/csr-guide/de-syv-kerneomraaderhttps://www.ds.dk/da/om-standarder/ledelsesstandarder/iso-26000-csr/csr-guide/de-syv-kerneomraader

Mælkebøtte fra haven.

Ja, selvom det kun er en smule, som jeg selv egentlig KAN gøre, så har miljøet og bæredygtighed på flere områder altid lagt mig meget på sinde.

Jeg har som helt ung været meget aktiv i flere miljøorganisationer og lavet frivillig arbejde.

Derfor ved jeg, at det er vigtigt, at arbejde lokalt med gode tiltag – også selvom de kan forekomme små og nyttesløse i det store perspektiv.

Men vi skal hverisær begynde et sted, og hvis blot jeg kan inspirere et par andre med nogle af mine gode ideer – så vil det på sigt blive bedre, også globalt set.

Siden vil blive løbende udvidet, efterhånden som jeg kommer igang med flere tiltag, så følg endelig med herinde 🙂

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR handler grundlæggende om virksomheders samfundsmæssige ansvar.

Med en CSR-side viser jeg hvordan og med helt konkret tiltag, hvilke initiativer jeg har prøver at tilgodese og forbedre samfundet – ud fra sociale vilkår, klima og miljø.

csr-maerket logo

Psykolog i Odder – lokal samfundsudvikling

Et af de kommende tiltag vil blive et tilbud til Odder bys virksomheder, selvstændige og ledere.

Jeg er i gang med at planlægge et kommende fyraftensmøde som psykolog i Odder. Her vil jeg fortælle om stress, hvad der giver stress, hvordan man kan opdage stress, og især om hvad den enkelte kan gøre for at forebygge stress blandt deres ansatte, medarbejdere og dem selv.

Mit håb er, at der vil være motivation for efterfølgende at starte en supervisionsgruppe op. Hensigten er, at jeg kan bistå med at bidrage fagligt i omstillingsperioden, og at selve supervisionsgruppen kan hjælpe hinanden i dette fortrolige rum.

Det er nemlig oftest sådanne, at selvom du er blevet top inspireret til at lave ændringer – så er det møj svært at føre ud i livet. Og tingene har en tendens til at forblive de samme.

Jeg glæder mig allerede til at give mit bidrag.

Miljøvenlige tiltag i klinikken

Papirforbruget er på et minimum, og jeg har planer om at blive endnu mere digitaliseret.

Jeg er gået fra at have diverse arbejdsark liggende udprintet på papir – til nu yderst sjældent at printe ud til klienter. Det meste kan vi lave på tavlen eller tale sammen om.

Håndklæderne på toilettet er ikke papir, men genanvendelige små hæklede klude.

Du husker dem måske fra din bedstemor, der havde fine hæklede klude mellem de pæne tallerkener?

Jeg har funder dem i diverse genbrugsforretninger og synes de fungere strålende.

Du tager en til at tørre dine hænder i, og smider den derefter ned i kurven. Så bliver de vasket og hængt til tørre.

Kan nu bruges endnu en gang 🙂

Solceller – grønnere energi

Vi er ved at planlægge at få solceller på taget af uderummet.

Det er blot et lille tiltag i det store perspektiv.

Jeg kommer til at tænke på et lokalt græsrodsinitiativ, som jeg var med i bestyrelsen af i mine teenageår. Har var mottoet : “Tænk globalt – Handel lokalt”. Det minder mig tit om, at det eneste som vi egentlig kan gøre (foruden at sætte krydset bedst muligt til valg) er, hvad vi hver især KAN gøre.

Æg fra fritgående høns og ænder i kurv.

Selvforsyning

Herude på landet er vi selvforsørgende med meget. Mere lokalt bliver det ikke …

Vi har høns og ænder der giver os de bedste æg. Og ja – andeæg kan sagtens spises. De er en halv gang større, med mere fedt og protein. Andeæg bliver til de bedste spejlæg – og fantastiske til at bage med.

Det er en stor fornøjelse at gå ud med kurven og hente dagens æg ind.

Jeg bliver altid dybt taknemmelig over, at kunne udføre denne handling – at jeg nu bor et sted, hvor vi har alle disse vidunderlige dyr, og at de bidrager til vores husholdning på denne vis.

Livet er da en fantastisk opfindelse!

Vores egne kalve på engen - vi laver vores eget oksekød.

Her ses min mand, Morten nede på engen, hvor vi ofte har nogle kalve/ungdyr til at gå sommeren over. Til efteråret får vi dem skudt nede på engen, og ordnet hos det lokale slagterhus.

På denne måde har vi kød til hele året – med god samvittighed, da dyrene dør med munden fuld af æbler fra haven – de mærker ingenting… Jeg bliver meget bevæget hver eneste gang, men det tænker jeg nok, er et godt nok tegn på min følelsesmæssige tilstand. Man må godt blive bevæget, når de smukke dyr dør – og være taknemmelig over at deres bidrag.

I år 2022, kommer det ikke til at ske. De små kalve som går dernede i år, er ikke vores – vi forpagter jorden ud.

Desuden spiser vi mindre og mindre kød hos os. Vi er blevet utrolig glade for at spise vegetarisk – så køkkenhaven er ved at blive udvidet 🙂

reklamebeskyttelse

GPDR

Erklæring om Samtykke

Denne samtykkeerklæring handler både om personoplysninger, GPDR.

Du samtykker understående erklæring om samtykke, når du indgår aftale om at komme i terapeutisk behandling hos mig, Karina Thomsen, Psykologen på Landet.

Behandling af dine oplysninger

Jeg er som dataansvarlig i forbindelse med psykologisk behandling af dig forpligtet til at indsamle og behandle en række personoplysninger om dig, jf. Psykologloven og Bekendtgørelse om ordnede optegnelser for psykologer.

Her beskriver jeg, hvordan jeg i den forbindelse bruger og i nogle tilfælde videregiver dine personoplysninger. Og du har mulighed for at give samtykke. 

Typer af oplysninger

Jeg indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

 • Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., personnummer, køn, evt. familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

 • Helbredsoplysninger, hvor det er relevant.

Frivillighed

Når jeg indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til mig. Konsekvensen af ikke at give mig personoplysningerne vil være, at jeg ikke kan varetage formålene nedenfor, herunder at jeg ikke vil kunne behandle dig.

Formål

Jeg behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Min behandling af dig
 • Afregningsformål – til dig eller den, der betaler (forælder, forsikringsselskab)
 • Overholdelse af mine forpligtelser i henhold til gældende lovgivning – se ovenfor. 

Videregivelse af personoplysninger

I tilfælde af, at lægen, skolen, eller andre professionelle ønsker videregivelse af dine personoplysninger og helbredsoplysninger, vil jeg bede om en særskilt samtykke til videregivelse. 

Er du kommet til mig i forbindelse med en forsikringssag, vil der videregives de nødvendige personoplysninger til forsikringsselskabet. Der kan i forløbet være behov for at videregive oplysninger om antal af behandlinger og status på behandlingsforløbet, både løbende og ved afslutning. Dette for at sikre, at du som klient kan modtage behandling, som du er berettiget til i henhold til dine forsikringsbetingelser, bl.a.:

 • få tildelt flere timer
 • forlængelse af bevillingsperioden
 • min afregning overfor forsikrings, er det i forbindelse med dit forløb

Indholdet af vores samtaler videregiver jeg dog ikke til forsikringsselskabet.

Tilbagekaldelse af samtykke. 

Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at kontakte mig direkte på mail eller telefon. Konsekvensen af tilbagekaldelse af dit samtykke er, at du ikke kan modtage behandlingen hos mig længere. Hvis jeg er forpligtet ved lov til videregivelse af personoplysninger, er jeg stadigvæk forpligtet baseret på dit samtykke inden tilbagetrækningen.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandlere/underbehandlere er p.t.:

 • KL-regnskab : bogholderi ifm. skat & regnskab.

Opbevaring og slettepolitik

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de formål, vi beskriver ovenfor.  Vi har endvidere i henhold til Journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 5 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder 

 • retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, 
 • retten til at få slettet oplysninger, 
 • retten til at få begrænset oplysninger, 
 • retten til at få udleveret dine data, og 
 • retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne.

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af Bekendtgørelse om psykologers pligt at føre ordnet optegnelse. Bekendtgørelsen fastlægger, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelser og tilføjelser.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte mig.

Adresseoplysninger på klinikken:

Psykologen på Landet,

Assedrupvej 43

8300 Odder

Danmark

Dato: 22. november 2022

Health Websites For Consumers and Patients - OnToplist.com

Add a Comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.