ACT Supervision

ACT supervision i trygge rammer hos psykologen på landet

Som supervisor og psykolog er jeg særlig optaget af, at vores mentale arbejdsliv også bliver bæredygtigt – så du kan opretholde din arbejdsglæde, dit professionelt virke og få et arbejdsliv hvor du trives.

Supervision til psykologer

Jeg har været i et eksternt supervisionsforløb hos Karina, og vil give hende de aller bedste anbefalinger. Karina er varm, rummelig, nærværende, og ekstremt dygtig. Jeg har udviklet mig rigtig meget, både fagligt og personligt. Har kun godt at sige om forløbet, stedet og Karina!

Eva Storaa

Mit faglige perspektiv er kognitivt adfærdsterapeutisk – med fokus på ACT kombineret med Compassion Fokuseret terapi og mindfulness.

Foruden adfærdsterapeutiske handlemuligheder, gives gerne supervision på egen-terapeutiske oplevelser og overvejelser. I ACT supervision bevæger vi os ofte ind omkring de aftryk klienterne efterlader i os – og på hvilke måder vi kan håndtere disse. 

For mig handler det ikke kun om, at blive fagligt mere nuanceret og få konkrete inputs til nye veje i processerne, men også om hvodan vi passer godt på os selv – så vi kan forblive glade for vores arbejde og være autentisk tilstede sammen med klienterne.

Det er muligt at få specifik supervision på gruppedynamikker, eller på diagnostisk afklarende udredning, men ej på neuropsykiatrisk udredning. 

Psykolognævnet har godkendt fjernsupervision – læs mere: https://ast.dk/naevn/psykolognaevnet/autorisation-som-psykolog/hvordan-bliver-man-autoriseret-psykolog/uddannelsens-indhold/supervision-1/fjernsupervision

ACT specialiseret psykolog med autorisation

Karina Thomsen, portræt stort smil foran slåenbuske.

Jeg er passioneret for at mine supervisanter føler sig rigtig godt tilpas herude på landet, og at de hverisær får tilegnet sig væsentlig kundskab, som de kan tage med sig.

Supervisionsgruppe rettet mod autorisationen

Mulighed for at deltagelse i en supervisionsgruppe for 2 psykologer rettet mod opnåelse af din autorisation. 

Jeg har jævnligt opslag på min fb side: @psykologenpaalandet

Ellers kan du læse mere om supervision hos mig og hvad der kan foregå i mine supervisionsgrupper – som eksempelvis skovbadning 🙂

Hvis du er interesseret i ACT supervision, men mangler anden supervisand – så har jeg tit en anden interesset psykolog stående på venteliste til opstart af supervisionsgruppen rettet mod autorisationen. Er du nysgerrig, kan du altid kontakte mig, så vi kan se om vi kan lave et godt match.

Supervision til tværfaglige teams

Som psykolog i Odder, kører jeg gerne ud til Aarhus, Horsens, Skanderborg eller andre omkringliggende egne.

ACT supervisor, Karina Thomsen. Tilbyder ACT supervision både individuelt og i grupper.

Jeg har bred erfaring som gruppesupervisor. Har varetaget supervision på en psykiatrisk afdeling med sygeplejersker, SOSU’er og overlæge samt for kommunaltansatte i et par socialpsykologiske teams, der havde de mest udsatte borgere som målgruppe. Foruden en efteruddannelse som supervisor for andre faggrupper, modtager jeg jævnligt selv supervison af den amerikanske ACT specialist Robyn Walser.

Form & indhold i supervisionen

Indholdet for supervisionen – hvad leder og gruppen ønsker at få ud af gruppesupervisionen – aftales på forhånd. Dermed er alle enige om hvorfor vi samles, og kan direkte komme igang med arbejdet. Som supervisor sætter jeg en ære i at holde rammerne, guide gruppen og rette fokus ind på reflektion over egen indsats samt hvad det gør ved os.

Ofte er der fokus på kompetanceudvikling ud fra cases samt trivsel i teamet med stressforebyggelse og arbejdstilfredshed.

Det er muligt at tilrettelægge formen på gruppesupervision efter behov. Tit foretrækkes den faste struktur med casesupervision samt det reflekterende team samt med en “bagkant”, hvis gruppen er større end 6-8 personer.

Det kan nogle gange være hensigtsmæssigt at prioritere et lidt mere uformelt format, hvis der ind i mellem skal gives plads til det aktuelle som rører sig i gruppen. Dog er det afgørende for mig som supervisor, at der er en rød tråd mellem grunden til jeg er hos gruppen, og gruppens forestillinger om hvad vi skal beskæftige os med. Derfor gør jeg en del ud af forarbejdet – herunder samtale med ledelsen og entydig forventningsafsteming med de enkelte deltagere.

Kernen i ACT supervision

Som supervisor er det afgørende, at tage vare på de enkelte deltagere samt på hele gruppen som en helhed. Dette betyder i praksis, at den enkelte i gruppen skal føle sig tryg og at der gives plads i supervisionen – supervision i trygge rammer.

Alle i teamet skal kunne fungere som en enhed. Derfor er det vigtigt, at hver enkelt medarbejer udføre deres funktioner i overensstemmelse med egne værdier.

Kerne i supervision er at sætte reflektion og ny læring i højsædet. Det vil også styrke tilfredsheden i jobbet. Et andet væsentligt aspekt i supervision er, at få ny inspiration til håndtering og udførelse – i at føre handling ud i virkeligheden.

Det er ikke tilstrækkeligt at blot tale om tingene – det afgørende er, at kunne omsætte teori til handling – så indsatsen kan forbedres, fagligheden øges og arbejdsglæden styrkes.

Interesseret i at vide mere om supervisionsgrupper?

Er du som leder interesseret i en uddybende samtale? Skriv til mig på kontakt@psykologenpaalandet.dk – og lad os tales nærmere ved om Jeres behov.