Hvad er en psykolog?

(Dette indlæg er under opbygning)

Er der forskel på at vælge en psykolog fremfor en coach eller terapeut??

Nu er det jo ingen hemmelighed, at jeg selv er uddannet psykolog. Dette vil naturligvis påvirke min beskrivelse – men jeg vil forsøge at tage hensyn hertil.

Rod i “psykoterapeuten”

Med de mange betegnelser, er det er nemt, at blive forvirret på et højere plan!

Derfor denne oversigt over de forkellige betegnelser:

Psykolog:

Beskyttet titel. Længeregående universitetsuddannelse. Høje krav og fuldtidsstudie. Der findes forskellige specialiseringsområder. Fælles er, at psykologer er uddannede og trænede i aspekter ved den menneskelige psyke – som klinisk psykolog, der varetager udredning og behandling af psykiske lidelser/tilstande.

Autoriseret psykolog:

Autorisation er tegn på, at du som psykolog har opnået en vis erfaringsgrad. Når du er færdig med studiet og praktikken, skal det teoretiske omsættes til praksis. Det sker gennem arbejdet som psykolog, hvor nyuddannede psykologer skal få supervision som en del af deres arbejde. Supervision er udviklende samtale med erfarne psykologer – en slags mesterlæring.

Når du efter nogle år kan dokumentere, at du bla har haft minimum xxx timers supervision, lavet xxx timers terapi og dette som – kan du søge om at få din autorisation som psykolog.

Psykoterapeut:

Fællesbetegnelse. Bruges både af psykologer og af andre terapeuter. Det er lovligt for en terapeut, at kalde sig psyko-terapeut, men naturligvis ikke “psykolog”.

Terapeut:

Alle må kalde sig terapeuter. Du betaler selv for uddannelsen. Er ikke SU-berettet.

Coach:

Alle må kalde sig coaches. Du betaler selv for kursusdagene. Er oftest en efteruddannelse.

“Psykolog” er en beskyttet titel

Kun psykologer må kalde sig psykolog eller cand. psych.

Det er strafbart, at kalde sig “psykolog” uden at være det.

Andre beskyttede titler er : læge, sygeplejerske, politibetjent eller jurist.

Når en titel er ubeskyttet, betyder det, at alle kan kalde sig det. Det betyder, at enhver kan sige, at de er coaches eller terapeuter.

Andre ubeskyttede titler er: arkitekt, massør, bager eller designer.

Uddannelse som psykolog, coach eller terapeut

Det er svært at sammenligne de forskellige uddannelser – men jeg vil gøre et forsøg.

Længeregående uddannelse som psykolog

Som psykolog eller cand. psych. er du blevet uddannet fra et universitet. Selve uddannelsen er sat til at skulle tage 5 år med et studie på fuldttid.

Som jeg husker det – var det de færreste, der gennemførte på kun 5 år. Langt de fleste af os psykologistuderende brugte længere tid på studiet. Det var hårdt at tage uddannelsen. En ting var det massive kompendie – dét der blev forventet, at vi skulle læse og forholde os til. Størstedelen af litteraturen var på engelsk og sværhedsgraden høj. Litteraturen indeholdte både filosofi, anatomi og forskning. Meningen er, at vi også skal lære at forholde os kritiske – øve os i at tænke selvstændigt, forklare sammenhænge og forstå den menneskelige psyke.

Hvert halve år skulle vi bestå de forskellige eksamener, og aflevere skriftlige afhandlinger for hvert fag.

På universitet bliver du undervist af dem, der forsker i de enkelte områder. Der er mange aspekter ved den menneskelige psyke, og du bliver nød til at vælge imellem.

De første 3 år (bachelor-delen) undervises i det fundamentale. Den menneskelige psykes udvikling, personlighed og alt grundlæggende ved psykologien gennemgåes.

De sidste 2 år (kandidat-delen) er i højere grad rettet mod praksis og det kliniske, terapeutiske arbejde. Her kan du vælge og specialiser dig. Her er det muligt, at …

Coach som efteruddannelse

Indrømmet – jeg har hverken gået til coach eller taget nogen terapeut uddannelse.

Efteruddannelser for psykologer

Specialist

Specialpsykolog (psykiatrien)

Psykolog med ydrenummer

Juridisk sikkerhed for tavshedspligt

links: https://da.wikipedia.org/wiki/Psykolog