40 timers supervisionsforløb

Rettet mod din autorisation for gruppe på 2 psykologer.

Kom med på det næste supervisionshold rettet mod din autorisationen. Fordybelse i ACT, mindfulness og CFT. Evidensbaseret terapi i naturen – ej spirituelt. Vi er både inde og udenfor alt efter situationen.

 • Et ekstern supervisionsforløb på 40 timer for 2 psykologer rettet mod din autorisation. 
 • Bliv fornuftig klædt på til et livslangt virke som psykolog. 
 • For dig, der ønsker fordybelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som primær metode ved casesupervision, med mindfulness samt Compassion Focused Therapy (CFT).
 • Supervisionen kombineres med teori, praktiske øvelser og konkret inspiration til anvende ACT også udenfor i naturen – så du får mulighed for at kombinere inde- og ude-terapi. 
 • Nysgerrig på walk-and-talk og evidensbaseret terapi i naturen? Bliv klogere på hvordan du kan udvide dit terapirum, og tage ACT med udendørs – naturbaseret ACT terapi i en evidensbaseret rammeforståelse.
 • Supervisionen tilrettelægges naturligvis specifikt efter hvad du/I har brug for og ønsker fordybelse i. 
 • Du vil blive styrket fagligt, og lære hvordan du bedst mulig tager vare på dig selv, giver næring til din arbejdsglæde og sikre et bæredygtigt virke som psykolog.

Du får:

 • Forløb: 40 timers gruppesupervision rettet mod din autorisation.
 • Indgående forståelse for ACT; teori, øvelser og praktiske anvendelse.
 • Klædt på til at tage vare på egen trivsel og arbejdsglæde.
 • Får de anvendte materialer elektronisk.
 • Fleksibel planlægning: din supervision planlægges i fællesskab, så du får stor indflydelse på hvornår den skal forgå. Oftest over en periode på 3-4 måneder, hvor de enkelte dage findes i fællesskab.

Hvornår er det? 

Vi starter op så snart der er to tilmeldte 🙂

Jeg indkalder til vores første supervisionsmøde. Den første gang vi mødes, udarbejder vi i fællesskab selve planen for forløbet. Du får således stor indflydelse på hvornår de enkelte supervisionsgange skal foregå og over hvilken periode (som regel over 3-4 måneder). 

Supervisionen vil foregå både på hverdage (gerne efter arbejdstid) og evt i enkelte weekender. Der vil være behov for at finde ca 3-4 hele dage, hvilket kan foregår lørdage eller søndage. 

Forventninger til dig – Kan du sige ja til:

 • er færdig som kandidat og arbejder som psykolog. 
 • ønsker at blive autoriseret som psykolog.
 • bidrage med cases til casesupervision.
 • har lyst til at fordybe dig i 3.generations metoder, og du behøver ikke kende meget til Acceptance and Commitment Therapy (ACT), mindfulness eller Compassion Fokuseret terapi på forhånd.
 • er nysgerrig på dine egne processer og reflektioner.
 • ønske om at blive endnu klogere på din identitet og funktion som psykolog?

Det økonomiske

Samlet pris: 19.995 kr for gruppeforløbet på 40 supervisionstimer.

Der er forskellige måder, at betale på. Nogle supervisander får deres arbejdsgiver til at betale helt eller delvist, mens de fleste vælger at betale selv. Alle indbetaler et depositum på 5000 kr. Sådan sikre du din plads på holdet. 

Du må gerne betale restbeløbet på 14.995 kr på én gang. Ellers er det muligt, at afdrage over 4 rater. Hver af disse 4 rate vil blive på 3748,75 kr – hvilket vil sige, at du sammenlagt betaler 19.995 kr for hele dit supervisionsforløb. Du får således et forløb på 40 timers gruppesupervision, der tæller som 40 timer i dit regnskab frem til din autorisation. Der tages forbehold for prisjustering.

Hvem deltager? 

De tidligere hold har bestået af psykologer, der kom fra forskellige steder rundt om i nord- og midtjylland. 

Alle har været interesseret i at kende mere til ACT og 3. generations metoder samt inspiration til, hvordan det terapeutiske rum kan åbners op – og terapien tages med uden for. De har været ansatte som psykologer og arbejdet eksempelvis indenfor den arbejdsmarkedsrelateret indsats samt i psykiatrien. 

Kontakt mig, hvis det kunne have din interesse at høre mere om supervisionsforløbet – herunder at blive klogere på ACT, hvordan den evidensbaserede terapi kan tages med udenfor i naturen, have relevans for din daglige praksis og samtidig bidrage til din egen trivsel – både på job og privat.

Hvor?

Supervisionsforløbet kommer til at foregå hovedsageligt udenfor i den friske luft hos Psykologen på Landet eller indenfor i det hyggelige praksislokale. Om vi er inde eller ude afhænger af omstændighederne samt hvad der giver bedst mening for supervisionen.

Praksis er syd for Århus og nær letbanen. Vi har et stort uderum med brændeovn, tavle og gode siddepladser – foruden have og den omkringliggende skønne natur – så vi har mange udfoldelsesmuligheder. Vi kan konkret set arbejde med, hvordan du kan blive klogere på walk-and-talk. Herudover kan noget af supervisionen foregå i skoven og på stranden.

Jeg er …

Kandidat fra 2007 med bred erfaring; undervisning, supervision, udredning, gruppebehandling og individuel psykologisk terapiforløb med voksne og unge.

Jeg har bla. været ansat på psykiatrisk ambulatorium med behandling af angst, OCD og PTSD samt som supervisor. Nu har jeg fundet mig godt til rette som privatpraktiserende klinisk psykolog ude på landet. 

Jeg er passioneret for at støtte op omkring udviklingsprocesser. De seneste år har jeg fordybet mig i at udvide det terapeutiske rum, og tage terapien udenfor. Du er velkommen til at læse mere på min blog på www.psykologenpaalandet.dk. Foruden mit kliniske arbejde i psykologpraksis, er jeg igang med efteruddannelsen til specialist, voksen klinisk.

Som supervisor er det min ambition, at give dig det bedst mulige forløb i et stimulerende miljø med fokus på bæredygtighed, så du kan fortsætte dit arbejdsliv med fornyet inspiration. Jeg har fokus på at styrke dit fremtidige virke, og støtte op om dine faglige færdigheder og personlige kompetencer.

For interesserede inviterer jeg gerne til en uforpligtende snak, så vi bedre kan få et indtryk af hinanden.

Supervisionsforløbet starter op, når der er to tilmeldte.

Glæder mig meget til at høre fra dig – kontakt@psykologenpaalandet.dk

De bedste hilsner fra Karina Thomsen, “Psykologen på Landet”