40 timers supervisionsforløb – ONLINE

Deltag på det næste supervisionshold rettet mod din autorisationen. Der er to pladser, som fordeles efter en indledende samtale. Fokus på ACT og evidensbaseret terapi i naturen. Denne gang foregår det over video.

 • Et ekstern supervisionsforløb på 40 timer for 2 psykologer rettet mod din autorisation.
 • ONLINE : gruppeforløb over video, hvor vi er sammen både inden- og udendørs.
 • Bliv fornuftig klædt på til et livslangt virke som psykolog.
 • For dig, der ønsker fordybelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) som primær metode ved casesupervision, med Mindfulness samt Compassion Focused Therapy (CFT).
 • Supervisionen kombineres med teori, praktiske øvelser og konkret inspiration til anvende ACT også udenfor i naturen – så du får mulighed for at kombinere inde- og ude-terapi. 
 • Nysgerrig på walk-and-talk og evidensbaseret terapi i naturen? Bliv klogere på hvordan du kan udvide dit terapirum, og tage ACT med udendørs – naturbaseret ACT terapi i en evidensbaseret rammeforståelse.
 • Supervisionen tilrettelægges naturligvis specifikt efter hvad du/I har brug for og ønsker fordybelse i. 
 • Du vil blive styrket fagligt, og lære hvordan du bedst mulig tager vare på dig selv, giver næring til din arbejdsglæde og sikre et bæredygtigt virke som psykolog.

Du får:

 • Forløb: 40 timers gruppesupervision rettet mod din autorisation.
 • Indgående forståelse for ACT; teori, øvelser og praktiske anvendelse.
 • Klædt på til at tage vare på egen trivsel og arbejdsglæde.
 • Medlem af privat facebookgruppe med supervisionsfællesskab.
 • Får de anvendte materialer elektronisk.
 • Fleksibel planlægning: din supervision planlægges i fællesskab, så du får stor indflydelse på hvornår den skal forgå. Oftest over en periode på 3-4 måneder, hvor de enkelte dage findes i fællesskab.

Hvornår er det?

Vi starter op i starten af 2021, når der er to tilmeldte. Jeg indkalder til vores første supervisionsmøde. Den første gang vi mødes, udarbejder vi i fællesskab selve planen for forløbet. Du får således stor indflydelse på hvornår de enkelte supervisionsgange skal foregå og over hvilken periode.

Supervisionen vil foregå både på hverdage (gerne efter arbejdstid) og i weekender. Der vil være behov for at finde ca 4 lørdage eller søndage, hvilket vi sammen planlægger konkret.

Forventninger til dig

Kan du sige Ja til:

 • er færdig som kandidat og arbejder som psykolog.
 • ønsker at blive autoriseret som psykolog.
 • bidrage med cases til casesupervision.
 • har lyst til at fordybe dig i 3.generations metoder, og du behøver ikke kende meget til Acceptance and Commitment Therapy (ACT), mindfulness eller Compassion Fokuseret terapi på forhånd.
 • er nysgerrig på dine egne processer og reflektioner.
 • har mulighed for at deltage via online videoforbindelse.

Det økonomiske

Pris: 19.995 kr for hele gruppeforløbet på 40 supervisionstimer.

Der er forskellige måder, at betale på. Nogle supervisander fik deres arbejdsgiver til at betale helt eller delvist, mens de fleste valgte at betale selv.

Alle indbetaler et depositum på 5000 kr. Sådan sikre du din plads på holdet.

Du må gerne betale restbeløbet på 14.995 kr på én gang. Ellers er det muligt, at afdrage over 4 rater. Hver af disse 4 rate vil blive på 3748,75 kr – hvilket vil sige, at du sammenlagt betaler 19.995 kr for hele dit supervisionsforløb. Du får således et forløb på 40 timers gruppesupervision, der tæller som 40 timer i dit regnskab frem til din autorisation. Der tages forbehold for prisjustering.

Hvem deltager?

De tidligere hold har bestået af psykologer, der kom fra forskellige steder rundt om i nord- og midtjylland.

Alle har været interesseret i ACT og i at bringe evidensbaseret terapi ud i naturen. De har været ansatte som psykologer og arbejdet eksempelvis indenfor den arbejdsmarkedsrelateret indsats samt i psykiatrien.

Kontakt mig, hvis det kunne have din interesse at høre mere om supervisionsforløbet – herunder at blive klogere på ACT, hvordan den evidensbaserede terapi kan tages med udenfor i naturen, have relevans for din daglige praksis og samtidig bidrage til din egen trivsel – både på job og privat.

Hvor?

Supervisionsforløbet kommer til at foregå noget anderledes denne gang pga Corona. Jeg regner ikke med, at det bliver aktuelt for os at kunne mødes f2f, og derfor er hele forløber planlagt til at foregå online.

Vi vil være sammen over video med en sikker og enkel online videoløsning. En del af supervisionen vil foregå udendørs i den friske luft. Vi går dermed ud “sammen” – og kan blandt andet arbejde med, hvordan du kan blive klogere på walk-and-talk. Herudover kommer noget af supervisionen også til at foregå i skoven og på stranden – hvis du har disse muligheder tilstede i nærheden af dig.

Jeg er …

Kandidat fra 2007 med bred erfaring; undervisning, supervision, udredning, gruppebehandling og individuel psykologisk terapiforløb med voksne og unge. Jeg har bla. været ansat på psykiatrisk ambulatorium med behandling af angst, OCD og PTSD. Nu har jeg fundet mig godt til rette som privatpraktiserende klinisk psykolog ude på landet. 

Jeg er passioneret for at støtte op omkring udviklingsprocesser. De seneste år har jeg fordybet mig i at udvide det terapeutiske rum, og tage terapien udenfor. Du er velkommen til at læse mere på min blog på www.psykologenpaalandet.dk. Foruden mit kliniske arbejde i psykologpraksis, er jeg igang med efteruddannelsen til specialist, voksen klinisk.

Som supervisor er det min ambition, at give dig det bedst mulige forløb i et stimulerende miljø med fokus på bæredygtighed, så du kan fortsætte dit arbejdsliv med fornyet inspiration. Jeg har fokus på at styrke dit fremtidige virke, og støtte op om dine faglige færdigheder og personlige kompetencer.

For interesserede inviterer jeg gerne til en uforpligtende snak, så vi bedre kan få et indtryk af hinanden.

Supervisionsforløbet starter op, når der er to tilmeldte.

Glæder mig meget til at høre fra dig – kontakt@psykologenpaalandet.dk

De bedste hilsner fra Karina Thomsen, “Psykologen på Landet”