Supervision i naturen – skovbadning

Dette indlæg er for dig, der er nysgerrige på hvordan elementer af natur og naturbaseret ACT terapi kan indgå i det 40 timers supervisionsforløb, rettet mod autorisationen.

Som en del af et 40 timers supervisionsforløb, drog jeg i efteråret 2019 ud på eventyr sammen med mine to supervisander. Da jeg først foreslog, at vi skulle tage sammen ud på skovbadning, blev der gjort store øjne. Men så forklarede jeg, at det ikke var nødvendigt med håndklæder…

Meningen med begrebet “skovbadning” går ud på, at være bevidst tilstede i en skov. At åbne dine saner helt op, gå på opdagelse i skoven og lade dig fordybe i et par timer.

Stilheden i skoven. Duften og blødheden der omslutter dig. Skovbadning og egen bæredygtighed som supervision rettet mod autorisation hos Psykologen på Landet, autoriseret psykolog Karina Thomsen.
Mindfulness og skovbadning har mange fællestræk.
Ligesom det er nemmest at forklare mindfulness ved at gøre det, tog vi afsted ud til skoven.

Formålet var, dels at blive klogere på, hvad skovbadning går ud på, samt opleve og mærke effekten på egen krop og sind.

Som supervisor er jeg naturligvis opmærksom på, at mine supervisander bliver endnu dygtigere og får udvidet deres kliniske handlemuligheder. Hertil kommer – og dette er mindst lige så vigtigt – at de bliver bedre til at passe godt på sig selv, så de kan få et sjovt, langt og tilfredsstillende arbejdsliv.

Supervisionsgruppe, NaturACT hold 2 2019. Fordybelse I skovbadning - foruden Acceptance and Commitment Therapy (ACT), mindfulness og compassion fokuseret terapi. Foto viser de tre psykologer, der var på eventyr inde i en skov. Formålet er at styrke det bæredygtige arbejdsliv som psykolog

3 psykologer gik ind i en skov...”

Det lyder som starten på en dårlig joke, men her er vi 🙂

Hvis du vil vide lidt mere, kan du læse lidt mere om supervisionsforløbet rettet mod psykologer på vej til autorisationen her: xxx.

Det bæredygtige arbejdsliv som psykolog

Jeg finder, at terapi i naturen er relevant i flere sammenhænge. Forståelsen af hvordan naturlige kontekster kan påvirke os mennesker, på hvilke måder naturen kan være værdifuld og bidrage til nærende engagerede handlinger. Både med henblik på, at udbygge din kliniske forståelse og praksis – og som en mulighed for at afprøve nye måder at drage omsorg for dig selv.

Det bæredygtige virke som psykolog kommer ikke af sig selv. Dette bliver vi nød til at tage seriøst, og derfor er hensynet til dig selv altid på dagsordenen. Mange af os psykologer er som udgangspunkt måske ikke verdensmestre i at “passe godt på os selv” på en holdbar måde. Dette kan naturligvis læres, og her er metoder inden for den adfærdsterapeutiske 3. bølge særdeles virksomme at dykke ned i.

Tag dig alvorligt

Som psykolog er det afgørende, at du også tager din egen helse, mentale sundhed og personlige udvikling alvorligt.

Fælles for vores forskellige arbejdsfunktioner er, at de alle er præget af kontakt med store og mange følelser, kræver godt overblik samt en høj grad af ansvarshed. Hertil kommer, at kernen i al vort arbejde er drevet af compassion og lysten til at hjælpe andre videre. At være psykolog er fantastisk – ligesom det er krævende og udfordrende. Derfor er det essentielt, at vi også tager vare på os selv, at vi drager omsorg for os selv, styrker sundheden og laver nærende aktiviteter.

Forskning viser: “Naturen er nødvendig – og 2 timer er nok”

Naturen kan generelt være fornuftig at anvende – også for at forebygge omsorgstræthed og opretholde et sundt liv. Forskningen peger på, at 2 timer om ugen er nok til, at du kan mærke den anslåede effekt fysiskt, kognitivt og følelsesmæssigt.

Og der er mange måder, som du kan bruge naturen med henblik på din sundhed og bæredygtighed.

Supervisander på skovbadning. Acceptance and commitment Therapy, ACT er det metodiske grundlag, hvorpå vi undersøger at give slip på, og kunne være tilstede (kerneprocesserne: accept og nærvær).

Du må godt, men du behøver ikke sidde og meditere. Det er helt ok, at slippe dit indre nysgerrige legebarn ud – og se hvor du ender.

Det kræver naturligvis, at du fordyber dig i naturen (som ex. skovbadning). Du kan få gavn af at være både i parker og haver, og behøver ikke bo ude på landet… Det lader endog til at de 2 timer ikke nødvendigvis skal være sammenhængende, og kan fordeles ud over flere ture.

Bare se at komme derud – det er godt for dig 😉

Kilder:

“Ecopsychology: How immersion I nature benefits your health”. af journalist Jim Robbinson, publ. 09/01-2020. Yale Environment 360 (web).

“Ind i Skoven. Skovbadets kunst og videnskab”, af dr. Qing Li (2019), Gyldendal.
Web: Den Internationale forening for natur- og skovmedicin. www.infom.org

Og tusind tak til mine skønne supervisander for jeres deltagelse samt tilladelse til at anvende fotomaterialet.

Hvis du vil vide lidt mere, har jeg skrevet andre indlæg om skovbadning : Hvad er skovbadning? & Skovbadning – 3 trin til at komme i gang